Clima Cure

De manier om semi-gesloten te telen in bestaande kassen

Algemeen
Het systeem is gebaseerd op het plaatsen van luchtslurfen in de kas tegen een lage investering per meter teeltoppervlak. Dit systeem creërt gecontroleerde luchtbeweging langs de plant. Middels deze luchtbeweging wordt de plant actief gehouden en kan de vochtbalans van de plant worden beïnvloed. Bij hoge temperaturen kan dan met een laag deficiet goed geteeld worden. Het systeem geeft de teler stuurmogelijkheden voor een betere kwaliteit van het product, een hogere productie en lager energieverbruik.

Luchtbeweging
De lucht beweegt langs het gewas naar de door een teler gewenste richting. Per situatie zal worden bekeken wat de beste manier is om luchtbeweging te creëren. Dit gebeurt door het maken van luchtgaten in de slurven. Een teler kan zijn klimaat daarnaast sturen door het toerental van de ventilatoren te regelen. Met bestaande luchtraamsturingssoftware zullen de ventilatoren geïntegreerd worden in het totale klimaat management.

Luchtvochtigheid
Bij een hogere relatieve luchtvochtigheid is het nog steeds mogelijk om goed te telen. Dankzij dit systeem kan met een grotere p-band geteeld worden. Hierdoor kan het klimaat veel gecontroleerder worden gestuurd. Er kan dus met een kleiner deficiet geteeld worden.

Temperatuur
Bij hogere etmalen is er minder energie nodig om luchtbeweging te creëren. Er is minder minimumbuis vereist, wat resulteert in een lagere energierekening en een gelijkmatiger dag- en nachtritme voor de teelt.

Plant
De plantopbouw kan nauwkeuriger worden gestuurd. Ook kan de verdamping van de plant gecontroleerd geactiveerd worden. Hierdoor ontstaat een gezonder gewas dat een grotere productie levert.

Luchtfoto Westlandse poort